Az aktuális állások száma 14510, amiből ma 331 állás került az oldalra. Mai állások megtekintése
Kezdőlap / Munka / gyógypedagógus

"gyógypedagógus" állás, munka

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete

                           

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisteleki Tagintézmény gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6760 Kistelek, Ifjúság tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakértői bizottsági tevékenység – gyógypedagógiai diagnosztika; nevelési tanácsadás feladatellátás – fejlesztő foglalkozások tartása; kapcsolattartás nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, szülőkkel, adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 6.sz.melléklet 3. pontjában meghatározott gyógypedagógus,

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         pedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bacsa Judit intézményvezető nyújt, a 62/422-420 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/062/3028-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/062/3028-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

§         Elektronikus úton Bacsa Judit intézményvezető részére a csmpsz.igazgato@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés a Kisteleki Tagintézmény ellátási körzetébe tartozó nevelési-oktatási intézményekben történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-62535386-1’]);

Akiknek tetszett...Neked Tetszik?

Segíts a barátaidnak! Kozig

❤ Ha nem érdekel téged, MEGOSZTANÁD? Hátha pont az ismerőseidnek van ilyen állásra szüksége! Köszönjük szépen! ❤

MEGOSZTÁS FACEBOOK-ON! katt ide!