Az aktuális állások száma 3562, amiből ma 0 állás került az oldalra. Mai állások megtekintése
Kezdőlap / Munka / munkaügyi igazgató (ügyvivő szakértői munkakör mellett)

"munkaügyi igazgató (ügyvivő szakértői munkakör mellett)" állás, munka


Semmelweis Egyetem


 
                       
 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság Munkaügy Igazgatóság

munkaügyi igazgató

beosztás ellátására.

A

közalkalmazotti jogviszony

időtartama:

határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony

 

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest,

1085 Budapest, Üllői út

26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– az Egyetem közalkalmazottaival, illetve az egyéb foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos teljes körű munkaügyi szakmai és jogi feladatok koordinálása,
– a közalkalmazottakkal, illetve az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban lévőkkel kapcsolatos személyi nyilvántartások megszervezése,
– az egyes munkakörökkel, továbbá a vezetői megbízással kapcsolatos pályáztatás szakmai irányítása,
– folyamatosan kapcsolatot tart a szervezeti egységek munkáltatói jogkörgyakorlóival, annak érdekében, hogy a feladatok ellátásának feltételei biztosítottak legyenek a szükséges emberi erőforrás rendelkezésre állása révén,
– a Munkaügyi Igazgatóság ügyrendjét elkészíti, aktualizálja, továbbá a Főigazgatóságot érintő szabályzatok, utasítások elkészítésében részt vesz,
– javaslatot tesz a HR tevékenységek racionalizálásában az emberierőforrás főigazgató felé.

Illetmény és juttatások:

Az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

 

                     

Pályázati feltételek:


   
   

Egyetem,
jogi egyetemi diploma,       

jogi szakvizsga,       

büntetlen előélet és cselekvőképesség,       

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,       

5 év vezetői gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:       

költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat,       

emberierőforrás/munkaügyi vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:       

A pályázatnak tartalmaznia kell:       

a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra       

részletes szakmai önéletrajz,       

a pályázó eddigi szakmai, vezetői tevékenységének bemutatása,       

szakmai program,       

a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okirat,       

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,       

végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által vagy helyben hitelesített másolatai,       

a pályázó nyilatkozata egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti /köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,       

nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,       

továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.       

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti példány és 1 másolati példány) a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület).       

A pályázatot elektronikusan is meg kell küldeni a [email protected] e-mail címre.       

A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.       

A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.       

Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban
2018. augusztus 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. július 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

       

Postai úton, a pályázatnak a

Semmelweis Egyetem

címére történő megküldésével (

,

.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

60061/KEEGF/2018 , valamint a beosztás megnevezését: munkaügyi igazgató (ügyvivő szakértői munkakör mellett) .

       


Postai úton, a pályázatnak a
Semmelweis Egyetem
címére történő megküldésével (1085
Budapest,
Üllői
út
26.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
60061/KEEGF/2018, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi igazgató (ügyvivő szakértői munkakör mellett) .

       

Elektronikus úton
Márczi János

részére a

[email protected]

E-mail címen keresztül


Elektronikus úton

részére a

E-mail címen keresztül

és

       

Személyesen: Márczi János,

Budapest,

1085

Budapest,

Üllői

út

26.

Rektori épület

Földszint

3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ – 2018. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2018. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a
munkáltató
által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function()
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
)(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-62535386-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’,
‘dimension1’: ”
);

Akiknek tetszett...Neked Tetszik?

Segíts a barátaidnak!

❤ Ha nem érdekel téged, MEGOSZTANÁD? Hátha pont az ismerőseidnek van ilyen állásra szüksége! Köszönjük szépen! ❤

MEGOSZTÁS FACEBOOK-ON! katt ide!