Az aktuális állások száma 2325, amiből ma 456 állás került az oldalra. Mai állások megtekintése
Kezdőlap / Munka / Műszaki szolgáltató (takarító) 2 fő

"Műszaki szolgáltató (takarító) 2 fő" állás, munka


Semmelweis Egyetem


 
                       
 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem

Anatómiai Tömbigazgatóság

Műszaki szolgáltató (takarító) 2 fő

munkakör betöltésére.

A

közalkalmazotti jogviszony

időtartama:

határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony

 

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest,

1091 , Üllői út

93.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Semmelweis Egyetem II. számú Pathológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet helyiségeinek teljes körű takarítása az erre vonatkozó munkautasítás alapján. Bútorok, ablakpárkányok, ajtók letörlése, szemetes edények kiürítése, szükség szerinti tisztítása, padló feltisztítása. Folyosó, lépcsőház tisztán tartása, amennyiben az időjárás indokolja naponta többszöri alkalommal.

Illetmény és juttatások:

Az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

 

                     

Pályázati feltételek:


   
   

8 Általános,       

Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:       

Takarításban szerzett jártasság       

Érettségi bizonyítvány megléte

Elvárt kompetenciák:


   
   

Pozitív hozzáállás,


   
   

Pontosság, precizitás,


   
   

Határidők pontos betartása,


   
   

Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:       

Önéletrajz       

Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok       

Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék       

A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.       

A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.       

Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.       

Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

       

Postai úton, a pályázatnak a

Semmelweis Egyetem

címére történő megküldésével (

,

.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

97910/ATI/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki szolgáltató (takarító) 2 fő.

       


Postai úton, a pályázatnak a
Semmelweis Egyetem
címére történő megküldésével (1085
Budapest,
Üllői
út
26.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
97910/ATI/2018, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki szolgáltató (takarító) 2 fő.

       

Elektronikus úton
az ügyintéző

részére a

[email protected]

E-mail címen keresztül


Elektronikus úton

részére a

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 10.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ – 2018. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 97910/ATI/2018

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2018. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a
munkáltató
által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function()
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
)(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-62535386-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’,
‘dimension1’: ”
);

Akiknek tetszett...Neked Tetszik?

Segíts a barátaidnak!

❤ Ha nem érdekel téged, MEGOSZTANÁD? Hátha pont az ismerőseidnek van ilyen állásra szüksége! Köszönjük szépen! ❤

MEGOSZTÁS FACEBOOK-ON! katt ide!