Az aktuális állások száma 9670, amiből ma 344 állás került az oldalra. Mai állások megtekintése
Kezdőlap / Munka / tanító

"tanító" állás, munka


Salgótarjáni Tankerületi Központ Bátonyterenyei Bartók Béla Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


 
                       
 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bartók Térségi Általános Iskola Fekete István Tagintézménye

tanító

munkakör betöltésére.

A

közalkalmazotti jogviszony

időtartama:

határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony

 

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye,

3143 Mátranovák, Nyírmedi út

12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény 62. §-a írja elő.

Illetmény és juttatások:

Az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

 

                     

Pályázati feltételek:


   
   

Főiskola,       

/Egyetem intézmény típusának megfelelő jogszabály által előírt végzettség       

büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntetőeljárás hatálya alatt       

magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:       

a pályázó szakmai önéletrajza       

motivációs levél       

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány       

a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1992. évi XXXIII. törvény 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll       

nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)       

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez       

az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban
2018. március 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kisné Nagy Dorottya intézményvezető
nyújt, a
06-20/463-5248
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

       

Postai úton, a pályázatnak a

Salgótarjáni Tankerületi Központ Bátonyterenyei Bartók Béla Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

címére történő megküldésével (3070

Bátonyterenye,

Iskola

út

10.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

TK/116/00006-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

       


Postai úton, a pályázatnak a
Salgótarjáni Tankerületi Központ Bátonyterenyei Bartók Béla Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
címére történő megküldésével (3100
Salgótarján,
Rákóczi
út
36.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
TK/116/00006-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: tanító.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a [email protected] honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2018. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a
munkáltató
által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function()
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
)(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-62535386-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’,
‘dimension1’: ”
);

Akiknek tetszett...Neked Tetszik?

Segíts a barátaidnak!

❤ Ha nem érdekel téged, MEGOSZTANÁD? Hátha pont az ismerőseidnek van ilyen állásra szüksége! Köszönjük szépen! ❤

MEGOSZTÁS FACEBOOK-ON! katt ide!